A lektorálás során az elkészült fordítást – a megrendelt szolgáltatás jellegének megfelelően – összevetjük a forrásnyelvi szöveggel tartalom, szakszókincs, nyelvhelyesség, nyelvezet és stílus szempontjából.

Az InterContact fordítóiroda a lektorálás különböző formáit a megrendelő igényei és a szöveg típusa szerint akár a fordítási megbízás kiegészítéseként, akár külön megbízásként is vállalja.

 

Szakmai lektorálás

A szakmai lektorálás az egy-egy szakterületre jellemző, egyedi vagy még csak szűk körben elterjedt szókincset tartalmazó szakszövegek esetében a szöveg fordítása után kifejezetten a speciális terminológia ellenőrzésére irányuló lektorálás, amelyet a területet kiválóan ismerő, szakértő lektor végez.

A tételes lektoráláshoz hasonlóan a szakmai lektorálás is magába foglalja a forrásszöveg és a célszöveg összevetését, eközben azonban az elsődleges cél a szakszókincs (terminológia) ellenőrzése helyesség, pontosság, egységesség és következetesség (konzisztencia) szempontjából.

Kérjen online ajánlatot szakmai lektorálásra az ajánlatkérési űrlap kitöltésével, vagy forduljon hozzánk elérhetőségeink bármelyikén bővebb felvilágosításért!

 

Tételes lektorálás

A tételes lektorálást kiemelt jelentőségű, vagy különleges célra – nyilvánosságra hozatalra, hivatalos eljárásban való felhasználásra – szánt szövegek ellenőrzésére ajánljuk.

A szolgáltatás magába foglalja a forrásnyelvi és célnyelvi anyag mondatról mondatra történő összevetését a terminológiai egységesség és következetesség (konzisztencia), nyelvhelyesség, valamint nyelvezet és stílus szempontjából.

Bár magas szintű nyelvtudással és szakmai ismeretekkel rendelkező fordítóink mindig a lehető legjobb minőségre törekszenek, bizonyos szövegtípusoknál – elsősorban a fent említett szövegeknél (pl. katalógusoknál, brosúráknál, tanulmányoknál, szabadalmi leírásoknál, periratoknál) kifejezetten ajánlott a tételes lektorálás megrendelése.

Hitelesített vagy hivatalos igazolással ellátott fordításnál a tételes lektorálást kötelezően el kell végeznünk (vagyis e nélkül nem rendelhető ez a két szolgáltatás).

Kérjen online ajánlatot tételes lektorálásra az ajánlatkérési űrlap kitöltésével, vagy forduljon hozzánk elérhetőségeink bármelyikén bővebb felvilágosításért!

 

Nyelvi–stilisztikai lektorálás

Ez a kategória általános lektorálás vagy anyanyelvi lektorálás néven is ismert. Nyelvi–stilisztikai lektoráláskor a lektor nem veti össze a célszöveget a forrásszöveggel, önmagában a célszöveget ellenőrzi szókincsbeli (terminológiai), egységességi és következetességi (konzisztencia), stilisztikai, nyelvhelyességi, szempontból.

Jellegéből adódóan ilyesfajta lektorálás nemcsak lefordított szövegen végezhető, így az InterContact fordítóiroda készséggel vállalja nem fordításból származó szövegek – magyar vagy idegen nyelven írott szakanyagok, tanulmányok, beszámolók, arculati szövegek stb. – nyelvi–stilisztikai lektorálását is.

Kérjen online ajánlatot nyelvi-stilisztikai lektorálásra az ajánlatkérési űrlap kitöltésével, vagy forduljon hozzánk elérhetőségeink bármelyikén bővebb felvilágosításért!