Az InterContact Budapest Kft. fordítóiroda jogelődje 1988-ban alakult; irodánk jelenlegi jogi formájában 1991 óta működik.

A megalakulást követő több mint egy évtizedben irodánk folyamatos fordítási és tolmácsolási feladatokat látott el:

 • A banki szervezet-korszerűsítésekben (OTP Bank Nyrt, K&H Bank Zrt, MHB stb.)
 • Az energetikai vállalatok modernizációjában (ERBE, MVM, Paks)
 • Az EU csatlakozást megelőző időszakban a közösségi joganyag átültetésében (Igazságügyi Minisztérium).

Magyarország EU csatlakozását követően – több mint két évtizede – az EU szervei, intézményei számára végeztünk és végzünk jelenleg is fordítási munkákat (Európai Parlament, Európai Számvevőszék, Európai Gazdasági Bizottság, DGT /Fordítási Főigazgatóság/ és CdT /az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja/), megrendelőink által is igazolt magas színvonalon.

A hazai közigazgatásban irodánk elsősorban olyan megrendelőkkel áll kapcsolatban, ahol a kedvező ár-érték arány mellett a szakmai és nyelvi színvonal is jelentős hangsúlyt képvisel.

A versenyszférában ezernél is többre tehető azoknak az – üzletágukban vezető szerepet betöltő –  vállalkozásoknak a száma, akiknek az InterContact Fordítóiroda fennállása óta magas színvonalon nyújtott vagy nyújt ma is fordítási vagy tolmácsolási szolgáltatást a legkülönfélébb szakterületeken.

Társaságunk alapító tagja a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesületének (proford.hu/proford/hu/) és a Profordon keresztül az EUATC-nek (European Association of Translation Companies).

Az InterContact Budapest Kft a legnagyobb fordítói fórumokon is regisztrált tag:

 

 

A Fordítás, a Tolmácsolás és az Extra szolgáltatások menüpont alatt találja azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel az InterContact fordítóiroda ügyfelei rendelkezésére áll.

Az InterContact Budapest Kft. legfontosabb értékei és kompetenciái (core competencies) négy szinten határozhatók meg:
 1. Piaci jelenlét és szakmai presztízs
 2. Öt kiemelt fókuszterület
 3. Modern fordítástechnológiai háttér és nyelvi asszisztencia
 4. Minőségbiztosítás, munkatársaink szaktudása
1. Piaci jelenlét és szakmai presztízs

Az InterContact Budapest Kft. Magyarország egyik legjelentősebb forgalmú, magánkézben levő fordítóirodája. Több mint három évtizedes piaci jelenlétünk az ország öt legnagyobb presztízsű fordítóirodája közé pozícionál minket. A Budapest Business Journalben évente közzétett, forgalomalapú szakági rangsorban irodánk már hosszú évek óta élvonalban szerepel. Fő profilunk az írásbeli és szóbeli kommunikáció professzionális támogatása, azaz szak- és hiteles fordítás, konszekutív és szinkrontolmácsolás, szakmai és nyelvi lektorálás biztosítása a főbb európai nyelvek vonatkozásában, valamint ehhez kapcsolódóan a teljes körű szöveg- és kiadványszerkesztés.

Fordításaink és tolmácsolásaink kiváló minőségéről közel 200 tapasztalt és a magas szakképzettséggel rendelkező szakfordító, szaktolmács és anyanyelvi lektor gondoskodik. Csapatunk teljesítményét az erre a célra delegált vendormenedzser folyamatosan monitorozza és toborzási céllal rendszeresen részt vesz a szakmai rendezvényeken, illetve követi az online szakmai fórumokon történő eseményeket.

Összegezve:

 • Cégünk az egyik legjelentősebb, nagy múlttal és szakmai presztízzsel rendelkező piaci szereplő a hazai fordítóiparban
 • Több száz fős, magasan képzett, tapasztalt szakembergárdánk garantálja munkáink kiváló minőségét
2. Öt kiemelt fókuszterület

Cégünk az elmúlt 10-12 évben az alábbi öt fókuszterületre koncentrálva jelentős szakmai és technológiai tudásbázist épített fel:

 1. Bank és pénzügy
 2. Autóipar
 3. Gyógyszeripar
 4. Jog (ügyvédi irodák, bíróságok)
 5. Biztosítás
 6. Fordítás az Európai Unió intézményeinek, európai uniós szaknyelv és terminológiaépítés

Ezeken a fókuszterületeken állandó ügyfélportfólióval rendelkezünk, többségükkel hosszú évek óta, nem ritkán szerződés keretében folytatunk gyümölcsöző együttműködést. Cégünk az elmúlt másfél évtizedben sikeresen szerepelt a különböző európai uniós intézmények (Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Bíróság, Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja) fordítási tenderein, ennek köszönhetően beszállítóként stabilan jelen vagyunk ezen szervezetek fordítási és lektorálási projektjeiben.

Összegezve:

 • Irodánk a legfontosabb fókuszterületek mögé jelentős szakmai és fordítástechnológiai háttértudást koncentrált az elmúlt évtizedben
 • Kiemelt ügyfeleink impozáns listája, a velük kötött szerződések és a sikeres tenderek tanúskodnak munkánk elismeréséről
3. Modern fordítástechnológiai háttér és nyelvi asszisztencia

Kiemelt ügyfeleink mindegyike rendkívül magas minőségi követelményeket támaszt irodánkkal szemben, amelyeknek a professzionális projektmenedzsment mellett a legmodernebb fordítószoftverek alkalmazásával igyekszünk megfelelni. A szakszerűen kiépített fordítástechnológiai háttér használata az alábbi előnyöket kínálja ügyfeleink számára:

 1. Átlátható, fix árképzési politika (forrásnyelv szószáma alapján)
 2. Hosszabb távon fokozatosan csökkenő fordítási költségek
 3. Terminológiai és stilisztikai egységesség (konzisztencia), automatikus minőség- és adatellenőrzés
 4. Ügyfélspecifikus, bármikor előhívható központi tudásbázis (terminológiák, sablon- és szövegtárak stb.)

A fentiekben vázolt technológiai háttér segítségével nemcsak ügyfeleinknek kínálunk naprakész megoldásokat, hanem fordítóinknak és lektorainknak is szakszerű nyelvi asszisztenciát tudunk biztosítani. Irodánk backoffice csapata a nyelvi vezető irányításával folyamatosan frissíti és karbantartja a biztonságos szervereken tárolt adatbázisokat, szótárakat, szövegkorpuszokat és fordítási memóriákat. A nyelvi asszisztencia kiterjed a nem Word-kompatibilis formátumú (pl. pdf, jpeg stb.) dokumentumok előszerkesztésére, valamint a különböző szövegtípusok fordítószoftverbe történő betöltéséhez szükséges átalakítására is.

Szakfordítóinkat, tolmácsainkat és lektorainkat nagyon szigorú elvárások alapján választjuk ki és lehetőség szerint minden projektben anyanyelvi szakembereket alkalmazunk. Alvállalkozóink a fordítási megbízás részeként komplett csomagot kapnak, amely a fordítandó szöveg mellett tartalmazza a kapcsolódó fordítási memóriát, a szükséges szakterminológiát és a stilisztikai és/vagy fordítástechnológiai útmutatót. Mindemellett az elkészült szövegeket a leszállítás előtti utolsó fázisban irodánk belső lektorai ellenőrzik és „finomhangolják”, ez – tudomásunk szerint – versenytársainknál kevéssé elterjedt gyakorlat. Erről a munkafázisról minden esetben ún. lektori visszajelzést küldünk a fordítóknak, hosszú távon segítve ezzel a szakmai fejlődésüket.

Összegezve:

 • Korszerű technológiával költséghatékony megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek
 • Fordításaink nagy részét belső szakmai/nyelvi ellenőrzés után adunk át (irodai lektorok)
 • Fordítóinknak projektek kezelésében segítséget nyújtunk, az elvégzett munkát értékeljük és megbecsüljük, folyamatos szakmai (lektori) visszajelzést adunk.
4. Minőségbiztosítás, munkatársaink szaktudása

Társaságunknál a projekt szemléletű fordítási és tolmácsolási tevékenységet az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 17100:2015 és az ISO 18587:2017 munkafolyamataiban szabályozza. Ezekben a szabályozásokban a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközökön - mind a székhelyen telepített eszközökön, mind a munkavállalók rendelkezésére bocsátott mobil eszközökön (beleértve a távmunka kereteiben) végzett tevékenységek szabályozásra kerültek.

Cégünk az általa tárolt, feldolgozott és továbbított adatainak kezelésére, ill. az információtechnológiai rendszer működtetésre MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti rendszert alkalmaz már évek óta, amit évente külső auditor vizsgál felül és ellenőriz.

Az információbiztonsági szabályzatban lefektetett elvek, szabályok és alkalmazások alapján rögzítjük az adattárolás és feldolgozás folyamatát, módját, előírva a felelősségeket és dokumentálva a kötelezettségeket.

Cégünk 15 belső munkatársa közül többen hosszú évek óta dolgoznak irodánknál. Nyelvi vezetőnk több mint 15 éve dolgozik cégünk számára. Belsős fordítóink/lektoraink a legmagasabb szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Backoffice munkatársaink különböző cégeken keresztül a kezdetektől fogva részt vettek a fordítószoftverek (Trados, MemoQ) hazai bevezetésében és úttörő tapasztalataikat most cégünknél hasznosítják. Projektmenedzsereink összetétele változatos: a csapatot idegen nyelvismerettel rendelkező, több éves szakmai tapasztalatot felmutató vezető PM-ek, és fiatal, junior PM-ek alkotják, akik számos iparági konferencián, szakmai fórumon és képzéseken vesznek részt szakmai ismeretük bővítése és folyamatos frissítése céljából.

Hozzávetőlegesen egy évtizeddel ezelőtt indítottuk el gyakornoki programunkat, amelynek keretében évente két gyakornokot fogadunk. A nálunk elvégezhető szakmai program olyan hírnévre tett szert a hallgatók között, hogy évről évre egyre többen szeretnék nálunk tölteni a kötelező szakmai gyakorlatukat. A legjobbakat diplomájuk megszerzése után szeretettel várjuk csapatunkba.

Összegezve:

 • Irodánk az EN ISO 17100:2015 és az MSZ EN ISO 9001:2015 európai szabványban rögzítettek szerint működik
 • Társaságunk kiemelten kezeli az információbiztonságot, és ezt az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvánnyal is megerősítette
 • Fair trade elvek szerint a legjobb és legképzettebb szakemberekkel dolgozunk
 • Gyakornoki programunk révén hangsúlyt fektetünk a jövendő fordítógenerációk képzésére is.