Az irodánknál bevezetett SDL Trados fordítástámogató alkalmazáscsomag által kínált lehetőségeket kiaknázva készséggel közreműködünk ún. fordítási memória létrehozásában.

Ez magába foglalja a megrendelő által átadott – két vagy több nyelven rendelkezésre álló, ún. párhuzamos – szövegek előkészítését, majd ezen szövegek egymásnak sorról sorra való megfeleltetését („párba állítását”), vagyis a fordítási memória létrehozását („felépítését”).

 

2015-ben irodánk is csatlakozott a kizárólag magyar fejlesztésű, mára már világsikernek számító fordítástámogató szoftver, a MemoQ elégedett felhasználóihoz, és munkánkat azóta túlnyomórészt ezzel a szoftverrel végezzük.

Mi a MemoQ? A MemoQ az egyik legújabb, magyar fejlesztésű, integrált fordítástámogató rendszer (fordítómemória + terminológiakezelő). A MemoQ-ban egységes felület látja el a fordítómemória és a terminológiakezelő funkcióját.
Legújabb változata a MemoQ Translator Pro.

 

Melyek a MemoQ előnyei?

  • A MemoQ a fordítás első lépésétől az utolsóig különböző segédeszközökkel könnyíti meg a fordító munkáját.
  • A korpusz és a fordítómemória kezeléséhez egyaránt sokoldalú funkciók állnak a felhasználó rendelkezésére.
  • Nagyfokú kompatibilitás.
  • Széles körű kompatibilitásának köszönhetően más fordítástámogató eszközökből (SDL Trados & trade, STAR Transit & trade;) érkező anyagokat is tud kezelni
  • A fordítástámogató eszközök nélkül készült fordításokból is fordítómemória építhető

Az elkészült fordítási memóriát a megegyezés szerinti formátumban (pl. TMX) bocsátjuk rendelkezésre.

A megrendelő számára nyújtott előnyök:

Profizmus

– A fordítástámogató szoftver segítségével fordítómemória építhető. A fordítómemória segítségével a korábban már lefordított és jóváhagyott szövegrészek, akár egész mondatok automatikusan átemelhetők az új szövegbe.

– A fordítás során a szoftver figyelmezteti a fordítót, ha a fordítandó szöveg és a használatban lévő fordítómemória egyezést mutat.

– A fordítás így gyorsabb, következetesebb, anyagilag már középtávon is kedvezőbb, és ami talán a legfontosabb, megbízható, egyenletes minőséget tesz lehetővé.

Személyre szabottság

– A memoQ segítségével a háttérben szakszótárként funkcionáló terminológiai adatbázis is kialakítható, amelybe megbízóink valamennyi kérése és visszajelzése beépíthető ill. tárolható.

– A fordítástámogató szoftver figyelmezteti a fordítót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő terminológiai adatbázis között egyezést talál.

– Visszatérő megbízások és hosszú távú megbízói kapcsolat esetén a megbízó cég nyelvezetét, speciális igényeit sajátunkként ismerjük és kezeljük, és egy idő után tulajdonképpen már fél szavakból is értjük egymást.

Következetesség

– A beállított fordítómemória és terminológia adatbázis révén a fordító személyétől függetlenül is következetesen biztosítható a szövegek homogenitása, illetve a konzisztens és az ügyfél igényeire szabott szóhasználat.

– Az adott ügyfélre beállított, a memoQ rendszerében tárolt és egy új szöveg fordítása során használt fordítómemória minden esetben felhasználásra kerül és valamennyi fordító által látható.

Rugalmasság

– A terminológiai adatbázis egy rugalmas rendszer, folyamatosan bővíthető és kiegészíthető, és nemcsak egy szövegre, hanem a megbízó által fordítandó valamennyi dokumentumra alkalmazható. Közép- és hosszú távon az adott iparág és szakterület mélyebb ismeretét teszi lehetővé.

– Egy szövegen, vagy egy nagyobb terjedelmű projekten egyszerre többen is dolgozhatnak. A lefordított anyag a beállított fordítómemóriának és terminológia adatbázisnak köszönhetően mégis egységes és szabatos lesz, nem utolsó sorban pedig gyorsabban, rövidebb határidővel készül el.

Magas minőség

– A hosszú távú együttműködések keretében kialakított fordítási memória felhasználásával és a terminológiai adatbázis folyamatos bővítésével, frissítésével magas színvonalú, a megbízók minden jellegű igényét és kérését figyelembe vevő kiváló minőségű fordítások készülnek.

– A memoQ rendkívül sokféle fájlformátumot felismer, a lefordított, lektorált szöveg a megbízó által küldött kiterjesztésben, formátumban és stílusban készíthető el.

Megbízhatóság

– A fordítómemória és a terminológiai adatbázis révén kiiktatható minden esetleges tiltott szó és kifejezés, illetve kialakítható a preferált szóhasználat.

– Segítségével az egységes terminológiahasználat akkor is biztosítható, ha két egymástól független szöveg fordítását nem ugyanaz a fordító készíti el, vagy ha egy fordításon több fordító is dolgozik egyszerre.”

Átfogóbb együttműködés keretében a létrehozott fordítási memória felhasználásával magas színvonalú, igényes fordításokkal állunk megrendelőink rendelkezésére. Ennek során a fordítási memória és a szókincs folyamatos bővítését és karbantartását is biztosítjuk.

Amennyiben Önt érdeklik a fordítástámogató alkalmazásokkal végzett fordítás hosszú távú nyelvi és gazdasági előnyei, kérjük, forduljon hozzánk elérhetőségeink bármelyikén bővebb felvilágosításért!