Az InterContact fordító- és tolmácsiroda ezt a weboldalt abból a célból tartja fenn, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó információ a nyilvánosság számára könnyebben hozzáférhető legyen.

Adatvédelem

Az InterContact Budapest Kft. ezúton nyilatkozik, hogy a webhelyen át tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, továbbá az adatokat, információkat csak a megrendelések teljesítéséhez és a munkaszervezéshez elengedhetetlen mértékig használja fel, azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsátja. Az érintett kérésére az InterContact Budapest Kft. a személyes vagy bizalmas adatokat, információkat törli nyilvántartásából. (Részletesen lásd az Adatkezelési tájékoztatóban)

Felelősség kizárása

Az InterContact fordító- és tolmácsirodának nem áll módjában garantálni az oldalon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát. A weboldalon szereplő információk olyan külső internetes oldalakra mutathatnak, amelyek felett az InterContact fordító- és tolmácsiroda nem gyakorol ellenőrzést, és így nem vállal felelősséget sem.
Az InterContact Budapest Kft. webhelyén szereplő valamennyi adat és információ tájékoztató jellegű. Az InterContact Budapest Kft. – bár törekszik a pontos tájékoztatásra – nem vállal felelősséget a webhely szövegeiben esetleg előforduló hibákért, tévedésekért, és egyúttal kizár minden felelősséget a webhelyen szereplő adatok és információk felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.